Lĩnh vực hoạt động

Trong những năm qua, C.A.M.E.L không ngừng nâng cao, trao dồi kiến thức, ứng dụng trình độ khoa học kỹ thuật đến đội ngũ nhân viên để đưa ra những sản phẩm mới ứng dụng cao trong các ngành công nghiệp hiện đại , phát huy hiệu quả sử dụng cao trong các lĩnh vực như:

VIDEO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KỆ V LỖ HIỆN ĐẠI CỦA C.A.M.E.L

 

 

VIDEO HỆ THỐNG MÁY HIỆN ĐẠI CỦA C.A.M.E.L

 

 

Tel : (028)- 38222052
Fax : (028)-37283285
Email : ctycamel59@gmail.com
Website: www.camel.com.vn

HOTLINE 0986839580

   Online: 6
Lượt truy cập: 394899