Lĩnh vực hoạt động

Trong những năm qua, C.A.M.E.L không ngừng nâng cao, trao dồi kiến thức, ứng dụng trình độ khoa học kỹ thuật đến đội ngũ nhân viên để đưa ra những sản phẩm mới ứng dụng cao trong các ngành công nghiệp hiện đại , phát huy hiệu quả sử dụng cao trong các lĩnh vực như:

VIDEO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT KỆ V LỖ HIỆN ĐẠI CỦA C.A.M.E.L

 

 

VIDEO HỆ THỐNG MÁY HIỆN ĐẠI CỦA C.A.M.E.L

 

 

Email : ctycamel59@gmail.com
Website: www.camel.com.vn

HOTLINE : 0967387808

   Online: 3
Lượt truy cập: 536943